Úvodní stránka » Sbírka příkladů » Elektřina a magnetismus (střední škola)
WEBOVÁ SBÍRKA
ŘEŠENÝCH PŘÍKLADŮ Z

Elektřina a magnetismus

51 příkl. řadit dle:   
stránka: 123456
401 • Střední škola | zobr: 6355x

Dva bodové náboje Q1 = - 5 nC a Q2 = 2 nC jsou umístěny ve vakuu ve vzdálenosti 12 cm.
a) Jakou silou budou na sebe působit?
b) Jakou silou budou na sebe působit, jestliže se dotknou a pak se oddálí do původní vzdálenosti?

402 • Střední škola | zobr: 6861x

Vypočítejte velikost intenzity elektrického pole v bodě, který leží ve vzduchu
a) ve vzdálenosti 20 cm od bodového náboje Q = 4 nC
b) mezi dvěma rovnoběžnými deskami s potenciálovým rozdílem 60 V vzdálenými 30 cm od sebe
c) uprostřed na spojnici dvou nábojů Q1 = 3 nC a Q2 = 5 nC vzdálených od sebe 12 cm.

403 • Střední škola | zobr: 4348x

Jaký náboj byl přenesen z jednoho izolovaného vodiče na druhý, jestliže byla při přenosu vykonána práce 6 ∙ 10-6 J? Potenciály vodičů vzhledem k zemi jsou - 14 V a + 46 V.

404 • Střední škola | zobr: 4150x

Vypočítejte kapacitu deskového kondenzátoru, jestliže plošný obsah desky je 50 cm2, vzdálenost desek je 3 mm a prostor mezi deskami je vyplněn dielektrikem o εr = 3.

405 • Střední škola | zobr: 5394x

K dispozici máme tři kondenzátory o kapacitách C1 = 2 µF, C2 = 3 µF, C3 = 5 µF. Vypočítejte jejich výslednou kapacitu, jestliže:
a) kondenzátory jsou zapojeny paralelně
b) kondenzátory jsou zapojeny sériově.

406 • Střední škola | zobr: 4799x

Tři kondenzátory o kapacitách 2 µF, 3 µF a 4 µF jsou zapojeny podle obrázku. Vypočítejte jejich celkovou kapacitu.

 

407 • Střední škola | zobr: 3918x

Jak velká energie se nahromadí v hlavním kondenzátoru fotografického blesku o kapacitě 200 µF, jestliže je nabitý na napětí 300 V?

408 • Střední škola | zobr: 3882x

Ke kondenzátoru o kapacitě 200 µF, který je nabitý na napětí 300 V, připojíme nenabitý kondenzátor o kapacitě 50 µF. Určete výsledné napětí a náboj na jednotlivých kondenzátorech.

411 • Střední škola | zobr: 4276x

Jakou hmotnost má měděný drát dlouhý 1 km, je-li jeho odpor 5,735 Ω?

412 • Střední škola | zobr: 5120x

Tři rezistory o odporech 8 Ω, 6 Ω a 12 Ω jsou zapojeny podle obrázku ke zdroji napětí 24 V. Určete:
a) celkový odpor
b) proudy procházející jednotlivými rezistory

stránka: 123456
Tato stránka je vytištěna z webu www.sbirkaprikladu.cz
Těšíme se na Vaši další návštěvu.
Email: kontakt@sbirkaprikladu.cz