Úvodní stránka » Sbírka příkladů
WEBOVÁ SBÍRKA
ŘEŠENÝCH PŘÍKLADŮ Z

Sbírka příkladů

Přehled použitých fyzikálních konstant:

  • tíhové zrychlení ... g = 10 ms-2
  • měrná tepelná kapacita vody ... c = 4 200 J/(kg∙°C)
  • Faradayova konstanta ... F = 9,65·104 C·mol-1
  • permitivita vakua ... ε0 = 8,85·10-12 C2·N-1·m-2
  • rychlost světla ve vakuu ... c = 3·108 m·s-1
  • elementární elektrický náboj ... e = 1,6·10-19 C
  • Planckova konstanta...6,63·10-34 J·s
  • hmotnost elektronu...me = 9,1·10-31 kg
  • Stefanova - Boltzmannova konstanta... σ = 5,67 ∙ 10-8 W∙m-2∙K-4

 

Celkem vložených příkladů: 252

Tato stránka je vytištěna z webu www.sbirkaprikladu.cz
Těšíme se na Vaši další návštěvu.
Email: kontakt@sbirkaprikladu.cz