pro základní a střední školy
Sbírka úloh z fyziky
Sbírka úloh z fyziky
pro základní a střední školy
tíhové zrychlení ... g = 10 ms-2
měrná tepelná kapacita vody ... c = 4 200 J/(kg∙°C)
Faradayova konstanta ... F = 9,65·104 C·mol-1
permitivita vakua ... ε0 = 8,85·10-12C2·N-1·m-2
rychlost světla ve vakuu ... c = 3·108 m·s-1
elementární elektrický náboj ... e = 1,6·10-19 C
Planckova konstanta ... 6,63·10-34 J·s
hmotnost elektronu ... me = 9,1·10-31 kg
Stefanova-Boltzmannova konstanta ... σ = 5,67 ∙ 10-8 W∙m-2∙K-4

Mechanické kmitání a vlnění

5 příkladů | řadit dle:   

Jednoslabičná ozvěna nastává, jestliže se odražený zvuk vrátí od překážky za 0,1 s. Jak daleko musí být překážka, je-li rychlost zvuku ve vzduchu 340 m/s ?

Jaká je doba jednoho kmitu křídly při letu včely a komára, jsou-li jejich frekvence kmitání 230 Hz a 400 Hz?

Jakou délku má ve vzduchu zvuková vlna o frekvenci 440 Hz (komorní a). Rychlost zvuku ve vzduchu při teplotě 20 °C je přibližně 344 m/s.

Zvukové vlnění vyslané z lodi se odrazilo ode dna a zpátky na loď se vrátilo za 2,6 s. Jaká je rychlost zvuku ve vodě, jestliže hloubka moře je v daném místě 1950 m ?

Frekvence kmitání matematického kyvadla je určena vztahem . Vypočítejte frekvenci a periodu kyvadla, je-li jeho délka 1 m.