Úvodní stránka » Sbírka příkladů » Molekulová fyzika a termika (střední škola)
WEBOVÁ SBÍRKA
ŘEŠENÝCH PŘÍKLADŮ Z

Molekulová fyzika a termika

33 příkl. řadit dle:   
stránka: 1234
201 • Střední škola | zobr: 4488x

Určete molární hmotnost oxidu uhelnatého CO a kyseliny dusičné HNO3.

202 • Střední škola | zobr: 3602x

Určete hmotnost jedné molekuly kyslíku O2 a jedné molekuly amoniaku NH3.

203 • Střední škola | zobr: 3306x

Jakou hmotnost má voda H2O o látkovém množství 20 mol?

204 • Střední škola | zobr: 3428x

Určete látkové množství hliníkového tělesa o hmotnosti 148,5 g.
(Relativní atomová hmotnost hliníku je 27.)

205 • Střední škola | zobr: 3377x

Kolik atomů zlata obsahuje zlatý prstýnek o hmotnosti 4 gramy?
(Relativní atomová hmotnost zlata je 197.)

206 • Střední škola | zobr: 3093x

Kolik volných elektronů je v krystalu mědi o hmotnosti 2 g? Jaká je celková hmotnost těchto elektronů? Předpokládejme, že z každého atomu mědi se uvolní jeden elektron.

211 • Střední škola | zobr: 2982x

Ze stejné výšky 20 m padala volným pádem dvě tělesa o stejných počátečních teplotách 25°C a stejných hmotnostech 3 kg. První těleso je vyrobeno z hliníku, druhé z olova. Jakou teplotu budou mít tělesa po dopadu, za předpokladu, že se veškerá potenciální energie obou těles přemění na teplo?

212 • Střední škola | zobr: 2716x

Dvě dokonale nepružné koule o stejných hmotnostech 2 kg jsou zavěšeny na závěsech délky 2 m tak, že se v rovnovážné poloze vzájemně dotýkají. Pak pravou kouli vychýlíme z rovnovážné polohy vpravo o úhel 60° a uvolníme, přičemž levá koule zůstává v rovnovážné poloze. Určete změnu vnitřní energie obou koulí po srážce.

221 • Střední škola | zobr: 3145x

Vypočítejte střední kvadratickou rychlost molekul kyslíku O2 při teplotě -3 °C.
(Relativní atomová hmotnost kyslíku je 16.)

222 • Střední škola | zobr: 3082x

Kolik molekul je při teplotě 20 °C a tlaku 100 000 Pa obsaženo v ideálním plynu o objemu 1 litr?

stránka: 1234
Tato stránka je vytištěna z webu www.sbirkaprikladu.cz
Těšíme se na Vaši další návštěvu.
Email: kontakt@sbirkaprikladu.cz