Úvodní stránka » Sbírka příkladů » Molekulová fyzika a termika (základní škola) » příklad č. 9
WEBOVÁ SBÍRKA
ŘEŠENÝCH PŘÍKLADŮ Z

Molekulová fyzika a termika

Led o hmotnosti 5 kg a počáteční teplotě - 12°C se přeměnil na vodu teploty 4°C.
a) Vypočítejte teplo potřebné k zahřátí ledu na teplotu tání (tzn. 0°C)
b) Vypočítejte teplo potřebné k přeměně ledu na vodu při stálé teplotě 0°C
c) Vypočítejte teplo potřebné k zahřátí vzniklé vody na výslednou teplotu 4°C.

Řešení (a):

m = 5 kg, t1 = -12°C, t2 = 0°C, c = 2 100 J/kg∙°C, Q = ? J

Teplo potřebné k zahřátí ledu vypočítáme podle vztahu

Číselně

Odpověď (a):

Teplo potřebné k zahřátí ledu na teplotu tání je 126 kJ.

Řešení (b):

m = 5 kg, lt = 334 000 J/kg, Lt = ? J

Teplo potřebné ke změně skupenství vypočítáme podle vztahu

Číselně

Odpověď (b):

Teplo potřebné k přeměně ledu na vodu je 1,67 MJ.

Řešení (c):

m = 5 kg, t1 = 0°C, t2 = 4°C, c = 4 200 J/kg∙°C, Q = ? J

Teplo potřebné k zahřátí vody vypočítáme podle vztahu

Číselně

Odpověď (c):

Teplo potřebné k zahřátí vody na výslednou teplotu je 84 kJ.

Tato stránka je vytištěna z webu www.sbirkaprikladu.cz
Těšíme se na Vaši další návštěvu.
Email: kontakt@sbirkaprikladu.cz