pro základní a střední školy
Sbírka úloh z fyziky
Sbírka úloh z fyziky
pro základní a střední školy
tíhové zrychlení ... g = 10 ms-2
měrná tepelná kapacita vody ... c = 4 200 J/(kg∙°C)
Faradayova konstanta ... F = 9,65·104 C·mol-1
permitivita vakua ... ε0 = 8,85·10-12C2·N-1·m-2
rychlost světla ve vakuu ... c = 3·108 m·s-1
elementární elektrický náboj ... e = 1,6·10-19 C
Planckova konstanta ... 6,63·10-34 J·s
hmotnost elektronu ... me = 9,1·10-31 kg
Stefanova-Boltzmannova konstanta ... σ = 5,67 ∙ 10-8 W∙m-2∙K-4

Sbírka příkladů z mechaniky

Příklad č. 4 Mechanika Základní škola | zobr: 5201x

Všechna tělesa na Zemi jsou v gravitačním poli Slunce. O půlnoci nás přitahují Země i Slunce stejně orientovanými silami, v poledne silami opačně orientovanými. Jsme tedy v noci těžší než ve dne?

Země a my všichni na ni jsme ve stejné situaci, jako kosmická loď s astronauty, když krouží kolem Země, tedy v situaci volného pádu (na Slunce). Proto jsme vzhledem ke Slunci ve stavu beztíže.

Odpověď:

Ve dne i v noci vážíme stejně, protože jsme ovlivňováni jen gravitačním polem Země.