Úvodní stránka » Sbírka příkladů » Mechanické kmitání a vlnění (střední škola) » příklad č. 1
WEBOVÁ SBÍRKA
ŘEŠENÝCH PŘÍKLADŮ Z

Mechanické kmitání a vlnění

Popište rovnicí děj znázorněný na obrázku.

Řešení:

y = ? m

Na vodorovné ose je veličina čas t a na svislé výchylka y. Jde tedy o časový diagram harmonického kmitání. Obecná rovnice kmitání má tvar

Z grafu tedy musíme určit amplitudu ym, úhlovou frekvenci ω a počáteční fázi φ. Amplituda je maximální výchylka.

Pro výpočet úhlové frekvence musíme znát periodu kmitání T. Je to doba, za kterou se kmitající těleso dostane do stejné polohy.

Rovnice kmitání nabývá tento tvar

V čase t = 0 s je okamžitá výchylka y = 0,1 m. Obě hodnoty dosadíme do rovnice.

Odpověď:

Rovnice kmitání má tvar m.

Tato stránka je vytištěna z webu www.sbirkaprikladu.cz
Těšíme se na Vaši další návštěvu.
Email: kontakt@sbirkaprikladu.cz