Úvodní stránka » Sbírka příkladů » Fyzika atomu (střední škola) » příklad č. 3
WEBOVÁ SBÍRKA
ŘEŠENÝCH PŘÍKLADŮ Z

Fyzika atomu

Příklad č. 703 Fyzika atomu • Střední škola | zobr: 7719x

Lze při demonstraci fotoelektrického jevu pomocí destičky z cesia použít viditelné světlo, jestliže hodnota výstupní práce cesia je 1,935 eV?

Řešení:

Fotoelektrický jev nastane za předpokladu, že vlnová délka dopadajícího elektromagnetického záření je kratší, než tzv. mezní vlnová délka λ0. Nyní tedy vypočítáme hodnotu λ0:

Wv = 1,935 eV = 3,096 ∙ 10-19 J, h = 6,63 ∙ 10-34 J∙s, c = 3 ∙ 108 m∙s-1, λ0 = ? m

Pro výstupní práci platí vztah

Vyjádříme neznámou λ0

Číselně

Odpověď:

Vlnová délka použitého elektromagnetického záření musí být kratší než 642 nm.
Protože viditelné světlo má vlnové délky v rozmezí přibližně od 380 nm do 780 nm, lze pro demonstraci fotoelektrického jevu použít elektromagnetické záření, jehož vlnová délka patří do oblasti viditelného světla.

Tato stránka je vytištěna z webu www.sbirkaprikladu.cz
Těšíme se na Vaši další návštěvu.
Email: kontakt@sbirkaprikladu.cz