Úvodní stránka » Sbírka příkladů » Fyzika atomu (střední škola) » příklad č. 8
WEBOVÁ SBÍRKA
ŘEŠENÝCH PŘÍKLADŮ Z

Fyzika atomu

Příklad č. 708 Fyzika atomu • Střední škola | zobr: 4240x

Sodíková lampa vyzařuje za jednu sekundu 4,2 J energie. Kolik fotonů o vlnové délce 590 nm vysílá každou sekundu?

Řešení:

Ecelk = 4,2 J, λ = 590 nm = 5,9 ∙ 10-7 m, h = 6,63 ∙ 10-34 J∙s, c = 3 ∙ 108 m∙s-1, N = ?

Pro energii fotonu platí

Pro N fotonů tedy platí

Odtud pro počet fotonů N dostáváme

Číselně

Odpověď:

Lampa vyzáří za jednu sekundu 124,59 ∙ 1017 fotonů.

Tato stránka je vytištěna z webu www.sbirkaprikladu.cz
Těšíme se na Vaši další návštěvu.
Email: kontakt@sbirkaprikladu.cz