Úvodní stránka » Sbírka příkladů » Fyzika atomu (střední škola) » příklad č. 7
WEBOVÁ SBÍRKA
ŘEŠENÝCH PŘÍKLADŮ Z

Fyzika atomu

Příklad č. 707 Fyzika atomu • Střední škola | zobr: 5003x

Zdroj světla vyzařuje fotony s vlnovou délkou 350 nm. Určete energii fotonu vyzařovaného světla v elektronvoltech.

Řešení:

λ = 350 nm = 3,5 ∙ 10-7 m, h = 6,63 ∙ 10-34 J∙s, c = 3 ∙ 108 m∙s-1, E = ? J
1 eV = 1,602 ∙ 10-19 J

Pro energii fotonu platí vztah

Pro vlnovou délku platí vztah

Spojením předchozích dvou vztahů dostáváme pro energii fotonu

Odpověď:

Energie fotonu je 3,54 eV.

Tato stránka je vytištěna z webu www.sbirkaprikladu.cz
Těšíme se na Vaši další návštěvu.
Email: kontakt@sbirkaprikladu.cz