Úvodní stránka » Sbírka příkladů » Elektřina a magnetismus (střední škola) » příklad č. 46
WEBOVÁ SBÍRKA
ŘEŠENÝCH PŘÍKLADŮ Z

Elektřina a magnetismus

Příklad č. 474 Elektřina a magnetismus • Střední škola | zobr: 5695x

Kondenzátor s kapacitou 20 μF, cívka s indukčností 0,3 H a rezistor s odporem 200 Ω jsou sériově připojeny ke zdroji střídavého napětí 230 V a frekvenci 50 Hz. Určete proud procházející obvodem. Nakreslete fázorový diagram a určete fázový rozdíl mezi napětím a proudem.

Řešení:
U = 230 V, f = 50 Hz, C = 20 μF = 20∙10-6 F, L = 0,3 H, R = 200 Ω, I = ? A

Induktance je závislá na indukčnosti cívky

Kapacitance je závislá na kapacitě kondenzátoru

Impedance obvodu je určena vztahem

Vypočítáme proud

Vypočítáme napětí na jednotlivých částech obvodu.

Nakreslíme fázorový diagram

Pro fázový rozdíl platí

Odpověď:
Obvodem prochází proud 1,1 A a fázový rozdíl mezi napětím a proudem je 18°.

Tato stránka je vytištěna z webu www.sbirkaprikladu.cz
Těšíme se na Vaši další návštěvu.
Email: kontakt@sbirkaprikladu.cz