Úvodní stránka » Sbírka příkladů » Astrofyzika (základní škola)
WEBOVÁ SBÍRKA
ŘEŠENÝCH PŘÍKLADŮ Z

Astrofyzika

4 příkl. řadit dle:   
91 • Základní škola | zobr: 5270x

Je všeobecně známo, že světlo ze Slunce doletí na Zemi přibližně za 8 min 20 s. Využitím tohoto faktu a znalostí z matematiky a fyziky, které jste získali na základní škole, vyjádřete v metrech velikost těchto jednotek délky používaných v astrofyzice:
a) astronomická jednotka AU
b) parsek pc
c) světelný rok ly

92 • Základní škola | zobr: 3765x

Nejbližší hvězdou ke Slunci je Proxima Centauri, vzdálená asi 4,22 ly.
a) Jak dlouho by trvala cesta sondy o rychlosti 20 km/s do místa ve vesmíru, které je stejně vzdálené?
b) Za jak dlouho po dosažení cíle by k nám na Zemi dorazily první údaje naměřené sondou?

93 • Základní škola | zobr: 3767x

Víme, že na Měsíci mají tělesa přibližně šestkrát menší tíhu než na Zemi. Jakou hmotnost by tedy na Měsíci zaznamenaly váhy přivezené ze Země v těchto dvou případech?
a) Vážíme hmotnost kosmonautova zlatého snubního prstenu. Vážíme na přivezených rovnoramenných vahách. Při nákupu na Zemi byla hmotnost prstenu 5 g.
b) Vážíme hmotnost kosmonauta ve skafandru na přivezené osobní (pružinové) váze. Při odletu ze Země byla hmotnost kosmonauta ve skafandru 145 kg. (Předpokládejme, že během cesty kosmonaut nezhubnul ani nepřibral.)

94 • Základní škola | zobr: 4207x

Jedním z možných závěrečných stádií ve vývoji hvězdy je vznik tzv. neutronové hvězdy.
a) Vypočítejte objem a hustotu neutronové hvězdy, která má hmotnost dvakrát větší než Slunce a poloměr 12 km. (Hmotnost Slunce je přibližně 2 ∙ 1030 kg.)
b) Na jaký poloměr by se musela zmenšit Země, aby při své hmotnosti měla stejnou hustotu jako neutronová hvězda? (Hmotnost Země je přibližně 6 ∙ 1024 kg.)

Tato stránka je vytištěna z webu www.sbirkaprikladu.cz
Těšíme se na Vaši další návštěvu.
Email: kontakt@sbirkaprikladu.cz