pro základní a střední školy
Sbírka úloh z fyziky
Sbírka úloh z fyziky
pro základní a střední školy
tíhové zrychlení ... g = 10 ms-2
měrná tepelná kapacita vody ... c = 4 200 J/(kg∙°C)
Faradayova konstanta ... F = 9,65·104 C·mol-1
permitivita vakua ... ε0 = 8,85·10-12C2·N-1·m-2
rychlost světla ve vakuu ... c = 3·108 m·s-1
elementární elektrický náboj ... e = 1,6·10-19 C
Planckova konstanta ... 6,63·10-34 J·s
hmotnost elektronu ... me = 9,1·10-31 kg
Stefanova-Boltzmannova konstanta ... σ = 5,67 ∙ 10-8 W∙m-2∙K-4

Investice do rozvoje vzdělávání

 

  „Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky“

 

Název projektu:

 

Webová sbírka řešených příkladů z FYZIKY

pro základní a střední školy

 

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/11.0074

Autor projektu: Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace


Realizační tým (řazeno abecedně dle příjmení)

 Vedoucí projektu: Mgr. Henrik Szotkowski

 Tvůrci příkladů: Mgr. Jan Bajnar Mgr. Roman Krpec Mgr. Alan Pieczonka

 Korektoři příkladů: Mgr. Kamil Paloncy Mgr. Andrea Pieczonková

 Administrativní zázemí: Dana Sosnová Jana Vrbková

 Modernizace SQL, PHP a vzhledu: Pavel Horký Vojtěch Kuchař Denis Ston

 Ikona na kartě:
Good Ware (z webu www.flaticon.com)

Podrobnosti o projektu