pro základní a střední školy
Sbírka úloh z fyziky
Sbírka úloh z fyziky
pro základní a střední školy
tíhové zrychlení ... g = 10 ms-2
měrná tepelná kapacita vody ... c = 4 200 J/(kg∙°C)
Faradayova konstanta ... F = 9,65·104 C·mol-1
permitivita vakua ... ε0 = 8,85·10-12C2·N-1·m-2
rychlost světla ve vakuu ... c = 3·108 m·s-1
elementární elektrický náboj ... e = 1,6·10-19 C
Planckova konstanta ... 6,63·10-34 J·s
hmotnost elektronu ... me = 9,1·10-31 kg
Stefanova-Boltzmannova konstanta ... σ = 5,67 ∙ 10-8 W∙m-2∙K-4

Optika

Příklad č. 518 Optika Střední škola | zobr: 5582x

Mikroskop má příčné zvětšení objektivu 40, úhlové zvětšení okuláru 10 a optický interval 12  cm. Určete zvětšení mikroskopu a ohniskové vzdálenosti objektivu a okuláru.

Řešení:
Z1 = 40, γ2 = 10, ∆ = 12 cm = 0,12 m, d = 0,25 m, γ = ?, f1 = ? m, f2 = ? m

Zvětšení mikroskopu je určeno vztahem

což je vlastně součin

Pro ohniskovou vzdálenost objektivu platí

Pro ohniskovou vzdálenost okuláru platí

Odpověď:
Zvětšení mikroskopu je 400, ohnisková vzdálenost objektivu je 3 mm a ohnisková vzdálenost okuláru je 25 mm.