pro základní a střední školy
Sbírka úloh z fyziky
Sbírka úloh z fyziky
pro základní a střední školy
tíhové zrychlení ... g = 10 ms-2
měrná tepelná kapacita vody ... c = 4 200 J/(kg∙°C)
Faradayova konstanta ... F = 9,65·104 C·mol-1
permitivita vakua ... ε0 = 8,85·10-12C2·N-1·m-2
rychlost světla ve vakuu ... c = 3·108 m·s-1
elementární elektrický náboj ... e = 1,6·10-19 C
Planckova konstanta ... 6,63·10-34 J·s
hmotnost elektronu ... me = 9,1·10-31 kg
Stefanova-Boltzmannova konstanta ... σ = 5,67 ∙ 10-8 W∙m-2∙K-4

Optika

Příklad č. 69 Optika Základní škola | zobr: 4263x

Určete, co znamenají čísla na triedru.

Řešení:

Na triedru je důležitý součin 10 x 50. První číslo určuje zvětšení dalekohledu. Například zvětšení 10 znamená, že pozorovaný objekt vzdálený 1000 m vidíme resp. vnímáme ze vzdálenosti 100 m. Druhé číslo určuje průměr objektivu v milimetrech.

Odpověď:
Zvětšení dalekohledu je 10 a průměr objektivu 50 mm.