Úvodní stránka » Sbírka příkladů » Molekulová fyzika a termika (základní škola) » příklad č. 1
WEBOVÁ SBÍRKA
ŘEŠENÝCH PŘÍKLADŮ Z

Molekulová fyzika a termika

Dřevěná kostka o hmotnosti 8 kg je vržena rychlostí 54 km/h po drsné vodorovné podložce a vlivem třecí síly se zastaví. Jak se změní vnitřní energie soustavy kostky a podložky?

Řešení:

m = 8 kg, v = 54 km/h = 15 m/s, ∆U = ? J

Vlivem tření koná kostka zpomalený pohyb, takže se její kinetická energie zmenšuje a přeměňuje se na vnitřní energii soustavy kostka - podložka. Platí tedy rovnice

Po dosazení

Odpověď:

Vnitřní energie soustavy se zvýší o 900 J.

Tato stránka je vytištěna z webu www.sbirkaprikladu.cz
Těšíme se na Vaši další návštěvu.
Email: kontakt@sbirkaprikladu.cz