Úvodní stránka » Sbírka příkladů » Mechanické kmitání a vlnění (střední škola) » příklad č. 7
WEBOVÁ SBÍRKA
ŘEŠENÝCH PŘÍKLADŮ Z

Mechanické kmitání a vlnění

Napište rovnici okamžité výchylky harmonického kmitání v závislosti na čase, je-li amplituda výchylky 8 cm a doba kmitu 2 s.

Řešení:

ym = 8 cm = 0,08 m, T = 2 s, y = ? m

Závislost okamžité výchylky na čase je dána rovnicí

Nejdříve dopočítáme úhlovou frekvenci

Nyní můžeme napsat celou rovnici

Odpověď:

Rovnice harmonického kmitání má tvar y = 0,08sin(πt).

Tato stránka je vytištěna z webu www.sbirkaprikladu.cz
Těšíme se na Vaši další návštěvu.
Email: kontakt@sbirkaprikladu.cz