Úvodní stránka » Sbírka příkladů » Mechanické kmitání a vlnění (střední škola) » příklad č. 3
WEBOVÁ SBÍRKA
ŘEŠENÝCH PŘÍKLADŮ Z

Mechanické kmitání a vlnění

Harmonické kmitání hmotného bodu je popsáno rovnicí y = 0,2sin(0,5πt). Určete, ve kterých časech bude okamžitá výchylka rovna 0,1 m.

Řešení:

y = 0,1 m , t = ? s

Během jedné periody je výchylka 0,1 m celkem čtyřikrát. Dvakrát je kladná v první polovině periody a dvakrát záporná ve druhé polovině periody. Za y dosadíme do rovnice kmitavého pohybu

Nyní určíme, kdy funkce sinus nabývá hodnot

Postupně vypočítáme časy t1t4

Určíme periodu kmitání

Odpověď:

Hmotný bod má výchylku 0,1 m v časech kde k = 0,1,2,3,… .

Tato stránka je vytištěna z webu www.sbirkaprikladu.cz
Těšíme se na Vaši další návštěvu.
Email: kontakt@sbirkaprikladu.cz