Úvodní stránka » Sbírka příkladů » Mechanické kmitání a vlnění (střední škola) » příklad č. 4
WEBOVÁ SBÍRKA
ŘEŠENÝCH PŘÍKLADŮ Z

Mechanické kmitání a vlnění

Harmonické kmitání hmotného bodu je popsáno rovnicí y = 0,2sin(0,5πt). Určete amplitudu výchylky, maximální rychlost a zrychlení hmotného bodu.

Řešení:

ym = ? m , vm = ? m∙s -1 , am = ? m∙s -2

Závislost okamžité výchylky na čase je popsána obecnou rovnicí

Přímo ze zadání tedy můžeme určit amplitudu

Maximální rychlost má hmotný bod, když prochází rovnovážnou polohou (RP). Okamžitá výchylka se rovná nule. Okamžitá rychlost je určena rovnicí

Pro vm platí

Maximální zrychlení má hmotný bod v krajní poloze (KP). Okamžitá výchylka se v tomto okamžiku rovná amplitudě. Pro velikost okamžitého zrychlení platí rovnice

Pro am platí

Odpověď:

Amplituda kmitání je 0,2 m, maximální rychlost 0,3 m∙s -1, maximální zrychlení 0,5 m∙s -2.

Tato stránka je vytištěna z webu www.sbirkaprikladu.cz
Těšíme se na Vaši další návštěvu.
Email: kontakt@sbirkaprikladu.cz