Úvodní stránka » Sbírka příkladů » Fyzika atomu (střední škola) » příklad č. 4
WEBOVÁ SBÍRKA
ŘEŠENÝCH PŘÍKLADŮ Z

Fyzika atomu

Příklad č. 704 Fyzika atomu • Střední škola | zobr: 5134x

Jakou rychlostí vyletují elektrony z povrchu destičky z cesia, která je osvětlována monofrekvenčním světlem o vlnové délce 600 nm?
Hodnota výstupní práce cesia je 1,93 eV.

Řešení:

λ = 600 nm = 6 ∙ 10-7 m, Wv = 1,93 eV = 3,09 ∙ 10-19 J, h = 6,63 ∙ 10-34 J∙s, c = 3 ∙ 108 m∙s-1,
m = me = 9,1 ∙ 10-31 kg

Vyjdeme z tzv. Einsteinovy rovnice pro fotoelektrický jev

kde

Po dosazení f ze vztahu (2) do rovnice (1) a následném vyjádření neznámé rychlosti v dostáváme

Číselně

Odpověď:

Elektrony vyletují rychlostí o velikosti přibližně 2,2 ∙ 105 m∙s-1.

Tato stránka je vytištěna z webu www.sbirkaprikladu.cz
Těšíme se na Vaši další návštěvu.
Email: kontakt@sbirkaprikladu.cz