pro základní a střední školy
Sbírka úloh z fyziky
Sbírka úloh z fyziky
pro základní a střední školy
tíhové zrychlení ... g = 10 ms-2
měrná tepelná kapacita vody ... c = 4 200 J/(kg∙°C)
Faradayova konstanta ... F = 9,65·104 C·mol-1
permitivita vakua ... ε0 = 8,85·10-12C2·N-1·m-2
rychlost světla ve vakuu ... c = 3·108 m·s-1
elementární elektrický náboj ... e = 1,6·10-19 C
Planckova konstanta ... 6,63·10-34 J·s
hmotnost elektronu ... me = 9,1·10-31 kg
Stefanova-Boltzmannova konstanta ... σ = 5,67 ∙ 10-8 W∙m-2∙K-4

Elektřina a magnetismus

Příklad č. 42 Elektřina a magnetismus Základní škola | zobr: 6653x

Při tření kůže o skleněnou tyč přešlo ze skla na kůži přibližně 5 ∙ 1010 elektronů. Jaký elektrický náboj se na tyči vytvořil? (Hodnota elementárního elektrického náboje je přibližně 1,6 ∙ 10-19 C.)

Řešení:

Protože na tyči došlo k úbytku elektronů, vytvořil se na ní kladný elektrický náboj.
Jeho velikost vypočítáme vynásobením počtu přenesených elektronů s velikostí elektrického náboje jednoho elektronu (elementární elektrický náboj).

n = 5 ∙ 1010, e = 1,6 ∙ 10-19 C, Q = ? C

Platí

Číselně

Odpověď:

Na skleněné tyči byl vytvořen kladný elektrický náboj o velikosti 8 nC.